———–CHECK CONSTRAINT’İ İLE ŞART KOYMAK————

ALTER TABLE hastalar ADD CONSTRAINT const_chk_maas CHECK (maas>0);

insert into hastalar values(9,550,’cemile’,2,-40); // – değerler girilmez.

insert into hastalar values(9,550,’cemile’,2,40,8); // araya , konulduğunda fazla alan girildiğini sanır.

insert into hastalar values(9,550,’cemile’,2,’40,8′); // küsuratlı sayıları ” tek tırnak içinde belirtmemiz gerekir.