————————-datafile adını değiştirmek———————–

sql>shutdown immediate;

manuel olarak,dizindeki ‘test’ datafile’ının adını değiştiriyoruz.

sql>HOST MOVE D:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL2\TEST.DBF D:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL2\INTERBASE.DBF

SQL>alter database rename file ‘D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl2\test.dbf’ to ‘D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl2\INTERBASE.dbf’;

sql>alter database open;

————————tablespace adını değiştirmek—————-

ALTER TABLESPACE TEST RENAME TO INTERBASE;