-cursor,memory’i kullanan bir mekanizma olduğundan en hızlı data çekme işlemi yapılır.

open – ile cursor açılır,
fetch – ile tek tek kayıtlar okunur,
close – ile de kapanır.

cursor cursor_adi is
select cümlemiz…….

şeklinde tanımlanır,

open cursor-adi;
fetch cursor_adi into degisken_adi;
close cursor_adi;

şeklinde kullanılır.

-cursor ile veri bir defa çekilir ve istenildiği kadar kullanılır.

-fetch loop içinde kullanıldığında birden fazla kayıdı getirmiş oluruz.

exit when cursor_adi%NOTFOUND; // kayıt yoksa döngüden çık demektir.