$expdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir content=all

ile orhan user’inin tüm objelerinin dampını alır,

$expdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir exclude=table

ile tablo haricindeki tüm objelerin dampını alır,

$expdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir include=view,procedure,package,function,triger

sadece ‘include’ da belirtilen objeleri alır,

$expdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir query=deneme:'”where rownum <=100″‘

‘deneme’ tablosunun 100 satırının dumpını alır,

$impdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir
yada
$impdp orhan/password dumpfile=tablo_10_03_2009.dmp directory=orhan_dir include=view,triger

şeklinde import edilebilir.

Reklam