spool kullanımına bir örnek >>>>
unixte /tmp/orhan/ dizininde ‘main_spool.sh’ adındaki dosyanın
içeriği de aşağıdaki gibidir.
————————————
#!/usr/bin/ksh
. $HOME/.profile

sqlplus -s /nolog < /dev/null
connect user/password@orcl

SET LINESIZE 1024;
SET HEADING OFF;
SET PAGESIZE 0;
SET FEEDBACK OFF;
SET TRIMSPOOL ON;

SPOOL /tmp/orhan/tmp_sonuc.txt

select a.a||’,’||a.b||’,’||a.c
from tablo a
where a.a=”orhan”;

SPOOL OFF
EXIT SQL.SQLCODE;
EOF
———————————–

bu main_spool.sh dosyasını unix komut satırında
çalıştırdığımızda ilgili sql sorgusu sonucunu,
kolonları birbirinden ‘,’ ile ayırarak ‘tmp_sonuc.txt’
dosyasına aktaracaktır.