aşağıdaki plsql bloğunda; utl_file.fopen ile excel dosyasını açar,
utl_file.get_line ile okunan veri alınır ve dbms_output.put_line
ile de çıktı sonucu ekrana yazılır.

DECLARE
vInHandle utl_file.file_type;
vNewLine VARCHAR2(250);
BEGIN
vInHandle := utl_file.fopen(‘ORHAN_DIR’, ‘a.xls’, ‘R’);
LOOP
BEGIN
utl_file.get_line(vInHandle, vNewLine);
dbms_output.put_line(vNewLine);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
EXIT;
END;
END LOOP;
utl_file.fclose(vInHandle);
END fopen;
/

——————————————-
directory name : ORHAN_DIR
file name: a.xls

İlk ve Son satırları ekrana çıkartmak için ise;
—————————————-
DECLARE
v_read_file UTL_FILE.file_type;
l_text VARCHAR2(1000);
BEGIN
v_read_file :=
UTL_FILE.fopen (‘ORHAN_DIR’, ‘deneme.txt’, ‘r’, ‘1000’);
UTL_FILE.get_line(v_read_file, l_text, 1000);
DBMS_OUTPUT.put_line(‘İlk Satır: ‘ || l_text);
begin
loop
UTL_FILE.get_line(v_read_file, l_text, 1000);
end loop;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
NULL;
END;
DBMS_OUTPUT.put_line(‘Son Satır: ‘ || l_text);
UTL_FILE.fclose(v_read_file);
END;
————————————————-

Reklam