Birden fazla satır döndüren select cümlelerini output ile
ekrana çıkarmak için for döngüsü kullanmak gerekiyor.
(Ali’ye atıfta bulunayım… :)))
—————————————————-
DECLARE
text VARCHAR2(200);
v_text long;
BEGIN
for text in(select column_name from user_tab_columns where table_name = ‘TABLE_NAME’)
loop
v_text:=v_text||text.column_name||chr(10);
end loop;
dbms_output.put_line(v_text);
END;
——————————————-
eğer tek değer döndüren bir select cümlesi ise
bildiğimiz gibi into kullanılır…

———————————————
DECLARE
text VARCHAR2(200);
v_text long;
BEGIN
v_text:= ‘select column_name as text from user_tab_columns where table_name =”TABLE_NAME”’;
execute immediate v_text into text;
dbms_output.put_line(text);
END;
————————————————————