more /etc/passwd (tüm userları görmek için)

ps -eaf | awk ‘$1 ~ /abc1/’ (abc1 userinin çalışan processlerini görmek için)

ps -eaf |grep abc2 (abc2 userinin çalışan processlerini görmek için)

ps -eaf (tüm userlarin çalışan processlerini görmek için)

finger abc3 (abc3 user’ına ait bilgileri verir)

chfn abc3 (abc3 user’ına ait bilgileri değiştirir)

history | more (en son kullanılan komutları listeler)

grep met deneme.sh (dosyanın içinde ‘met’ ifadesi geçen satırları listeler)

grep -l ‘met’ * (içinde ‘met’ ifadesi geçen tüm dosyaları listeler)

grep -n ‘met’ * (içinde ‘met’ ifadesi geçen tüm dosyaları ve ifadenin geçtiği satırları listeler)

grep meh deneme.sh > meh.txt (dosyanın içinde meh geçenleri aynı dizinde oluşturduğu meh.txt dosyasına yazar.)

grep ‘oeripek’ /etc/passwd (kullanıcı bilgileri)

grep -v ‘name’ test.sh (içinde ‘name’ ifadesi geçmeyen satırları listeler)

grep -w ‘[aA]dınız’ test.sh (içinde Adınız veya adınız ifadesi geçen satırları listeler)

grep ‘^echo’ test.sh (‘echo’ ifadesi ile başlayan satırları listeler)

sort deneme.sh | uniq -d (duplicate kayıtları listeler)

sort deneme.sh (a’dan z’ye sıralar)

sort -u deneme.sh (a’dan z’ye sıralar,duplica kayıtları getirmez)

sort -r deneme.sh (z’den a’ya sıralar)

ls m* (dizinde m ile başlayan klasörleri listeler)

ls *k (dizinde k ile biten klasörleri listeler)

echo * (dizindeki tüm dosyaları listeler)

echo n* (n ile başlayanları listeler)

echo *k (k ile bitenleri listeler)

ps -f (sistemde çalışan proccess’leri listeler)

>deneme.sh (dosyayı oluşturur)

rm deneme.sh (dosyayı siler)

env (ortam değişkenleri bilgilerini verir)

who am i > shell.sh (sonucu belirtilen dosyaya yazar)

top (kullanılan cpu ve memory bilgilerini verir)

free -m (mb cinsinden memory doluluk oranlarını verir )

iostat (disk performans bilgilerini verir)

service –status (tüm servislerin çalışma durumunu verir)

vmstat -s (sistem memory bilgilerinin özetini verir)

ifconfig (ip ve network bilgilerini verir)

cat /proc/meminfo (memory bilgilerini verir)

cat /proc/cpuinfo (cpu bilgilerini verir)

————sql*loader’de satır arama————-

for i in ` ls /d101/log | grep sqlldr.200908 `;
do
sayi=`awk ‘/Total logical records read:/ {if (NR!=1) print $5}’ /d101/log/$i`
echo $i” ——–> “$sayi
done