Enterprise Manager Konsolunun Home kısmındaki High Availability-Flashback logging Disable ‘ın üzerinde tıkladığımızda karşımıza gelen bu Flash Recovery Area alanında Enable ederek checklediğimizde flashback moduna geçmiş oluruz.
C:\oracle\product\10.1.0\flash_recovery_area dizininde 2 gb boyutuna kadar günün 24 saati log dosyalarını(yaptığımız tüm işlemleri) .flb olarak kaydeder.Burada Area Location,Area Size ve Retention Time bölümlerini manuel olarak gereksinimize göre değiştirebilir ve performansımızı buna göre ayarlayabiliriz.mesela çok fazla transaction işlemi yapıp aynı zamanda flashback modunda olup Area Size bölümünü küçük tutmamız durumunda bize uyarı mesajı verecektir.Yada Retention Time bölümünde 24 saat yerine 10 saat verdiğimizde,bunun dışındaki zamanlarda yapılan işlemleri kaydetmeyecek ve sağlıklı loglara sahip olamayız.
Aşağıda Command Promt ekranından sql kodu ile flashback moduna nasıl geçildiği gösterilmiştir;


Not1:Yapılan tüm işlemler sys kullanıcısının database bağlantısı ile gerçekleştirilmektedir. ‘sqlplus sys/şifre as sysdba’

Not2:Oracle’ın SQL Plus yardımcı programında sql kodları yazılıp çalıştırılabilindiği gibi Command Promt Windows aracından da çalıştırılabilinir.

Öncelikle ‘shutdown’ komutu ile database’imizi kapattık.’startup mount exclusive’ komutu ile exclusive(herkese açık olmayan) moda girerek database instance’ını bu modda başlattık ve bize genel alanların boyutlarını ekrana çıkardı. Henüz database açık değilken ‘alter database flashback on’ komutu ile database’imizi flashback moduna geçirmiş olduk ve sonrasında da ‘alter database open’ komutu ile de database’imizi açtık.

Aşağıda ‘hastalar1’ adında önceden oluşturulmuş tablonun, ‘ select * from hastalar1; ’ sql ifadesi ile okutulduğu görülmektedir.’drop table hastalar1;’ komutu ile tablo ortadan kaldırılmıştır ve arkasından tekrar görüntülenmesi istenildiğinde böyle bir tablonun olmadığı hatasını vermiştir.işte buna benzer durumlarda geriye dönebilmek için kaybedilen tablonun geri getirebilinmesi için Oracle 10 g ile gelen flashback recovery teknolojisine ihtiyacımız olacaktır,bunu sadece database’imizi önceden flashback moduna getirmekle garantilemiş oluyoruz.Bize kalan sadece ‘flashback table hastalar1 to before drop; ‘ komutunu veya aynı tabloyu farklı isimde getirmek istiyorsak ‘flashback table hastalar1 to before drop rename to hastalar01; ‘ komutunu kullanmak olacaktır.


Reklam