SQL *Plus aracında Oracle,bize sorgulama,veri girişi,veri değişimi,veri silme veya yetki sahibi kullanıcı(sys,system,sysoper…) isek veritabanı bakımı,yedeğinin alınması,veri sözlüğünden bilgilere ulaşma,başka kullanıcıların verilerine erişme vb. gibi daha birçok veritabanı işlemlerini yaptığımız SQL(yapısal sorgulama dili) dilini kullanıcıların kolaylıkla kullanabileceği bir ortam sunmaktadır.
Aşağıda verdiğim örnekte ‘oeripek’ kullanıcısı olarak bağlantıyı kurdum ve ‘klinik’ adında bir tablo oluşturmaya çalıştığımda bu SQL *Plus aracı bana tablo oluşturma yetkimin olmadığı hata mesajını verdi ve bunun üzerine yetkide sınırsız olan sysdba grubuna ait sys kullanıcısı olarak bağlantı sağladım ve bu sefer tablomu oluşturdum.klinik ve hastalar adında ilişkili iki tablo oluşturdum ve klinik tablosunda primary key olarak tanımladığım klinik_id alanını hastalar tablosunda da oluşturdum.


hastalar tablosunu oluştururken ise hasta_id alanını primary key olarak,ve klinik tablosuyla ilişki kurabilmek için klinik tablosunda primary key olarak tanımladığım klinik_id alanını burada klinik tablosunu referans göstererek foreign key olarak tanımladım.

klinik ve hastalar tablosunda alanları ile alakalı bilgi girişi yaptım.

hastalar tablosunu ‘select’ sorgulama ifadesiyle ekrana taşıdım.SYS kullanıcısına ait tablo olduğu için ‘select * from hastalar;’ sorgusu ile tabloyu okutabiliyorum ve bunu ‘select * from sys.hastalar;’ sorgusu ile de okutabilirim,bu tablonun sys kullanıcısına ait olduğunu ifade eder.

‘join’ sql deyimi ile klinik_id alanları ile ilişkili bu iki tablodan iki ayrı bilgiyi ekrana taşıdım.

Oracle SQL *Plus aracında sql kodları olduğu gibi Oracle’a ait PL/SQL kodlarını da kullanabiliriz.Burada hasta_id alanında id’si bulunmayan hasta varsa ‘hastalar tablosunda böyle bir kayıt yok’ mesajını ekrana yazan bir prosedür yazılmıştır.Önce kullanıcı 6 değerini girmiş ve tabloda böyle bir id olmadığından bu mesajı almıştır,sonra ise 10 değerini girmiş ve prosedür işlenerek bu id ‘ye ait hastanın kaydını silmiştir.

‘v$controlfile’ ve ‘v$logfile’ Database Dictionary(veritabanı szölüğü) de yer alan sorgu ifadeleri ile de yetki sahibi kullanıcı(sys gibi) bağlantısıyla Oracle’a ait kontrol ve log dosyalarının bulunduğu dizinlerin yerini görebiliriz.