Bu makalemde, Oracle 11G R2 64bit db’i sanal makinamıza kurduğumuz Oracle Linux 6.3 sistemi üzerine kuracağız,
Sanal makinamıza Oracle Linux 6.3 kurulumu için https://orhaneripek.com/2013/03/09/installing-oracle-linux-release-6-update-3-for-x86_64-64-bit-to-vmware-workstation-8/ linkini inceleyebilirsiniz,

‘Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) for Linux x86-64’ için www.oracle.com
‘SecureCRT’ için http://www.vandyke.com/
Öncelikle önceden indirdiğimiz Oracle 11g R2 db’i Windows pc’mizde unzip yapıyoruz,
SecureCRT veya WinSCP, Putty ..vb. programlarla Linux sanal makinamıza connect olup SFTP bağlantı yöntemi ile Windows pc’mizde bulunan Oracle 11g R2 db’in bulunduğu klasörü sürükleyerek SecureCRT programı üzerine bırakıyoruz ve böylelikle eğer root user’ı ile bağlanmışsak sanal Linux’ümüzde root user’ının home’u altına kopyalamış oluruz,
2 adet zip file’ı direk linux’e de atarak oradan da unzip yapabilirsiniz,

/etc/pam.d/login dosyasına

session required pam_limits.so komutunu ekleyin
/etc/security/limits.conf dosyasında aşağıdaki komut satırlarının olup olmadığını kontrol edin, yoksa ekleyin,
oracle    soft    nproc   2047
oracle    hard    nproc   16384
oracle    soft    nofile  1024
oracle    hard    nofile  65536
Oracle kurulumu için gerekli dizinleri oluşturun ve Oracle kullanıcısına bu dizinleri kullanabilme hakları verin, kurduğumuz Linux’ta Oracle kullanıcısı tanımlı olduğundan tanımlamıyoruz,
mkdir -p /u01/home/oracle/product/11.2.0/db_1/
chown root:oinstall /u01
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 777 /u01
mkdir /u01/home/oracle/oraInventory
chmod -R 777 /u01/home/oracle/oraInventory
chown oracle:oinstall /u01/home/oracle/oraInventory
.bash_profile dosyasına Oracle Home’un path’ini tanıtıyoruz,
kurulum için Oracle user’ına login oluyoruz,

Oracle 11gR2 db’ini kopyaladığımız klasörün bulunduğu dizine terminalde erişerek ./runInstaller komutunu çalıştırarak kuruluma başlıyoruz, bu ilk sayfayı boş bırakarak geçiyoruz,

database create edeceğimizden ilk seçeneği seçiyoruz,

büyük data center’larda server db oluşturmayıp laptop’umuzda db server create edeceğimizden desktop class’ı seçiyoruz,

Oracle base ve lokasyonları bu ekranda otomatikmen geliyor, burada db instance name olarak ordba‘i belirledim ve tüm db user’ları için geçerli olacak olan ortak şifreyi belirledim,

daha önce create ettiğim oraInventory path’im burda gözüktüğü gibi aynı olmalı,

özet ekranı,
kurulum gerçekleştiriliyor,
database kuruluyor,

Enterprise Manager (em)’ın bağlantı linkini bu ekranda görebiliriz,

root user’ı için gerekli olan Oracle konfigürasyon dosyalarını terminalde root user’ı ile connect olup çalıştırmamız gerekiyor,

ve finish’imiz,

Enterprise Manager’a bağlanabilmemiz için Firefox tarayıcısına Enterprise Manager linkinin güvenli olduğunu tanıtmamız gerekiyor,

sys user’ı ile login oluyoruz,
em’e bağlandık ve db’imizin genel durumu,

sqlplus’tan da db’imize bağlantı testi yapıyoruz,

Sanal makinamızdaki Oracle veritabanına bağlantı kurmak için https://orhaneripek.com/2013/03/10/connecting-to-oracle-db-on-vmware-virtual-machine-with-toad/ makalesini inceleyebilirsiniz.

Reklam