dba_views gibi bazı dictionary view’lerde long veritipindeki kolonları select ile okuyamıyoruz, bunun için aşağıdaki gibi yöntemle oluşturduğumuz geçici bir tablo üzerinden select edebiliriz;

 

create table ordba.dba_views_bck as 
select a.owner, a.view_name, to_lob(text) as text_clob
from dba_views a;
select * from ordba.dba_views_bck where text_clob like '%materialize%';
Reklam