Exadata node’ları üzerindeki tüm bilgileri güvenli bir şekilde tamamen silmek için secure erase yöntemini kullanıyoruz. POC amaçlı kullandığımız Exadata machine’imizi temiz olarak teslim etmek için bunu yapmamız gerekir.

“corp-testdb-InstallationTemplate.html” dokümanindaki tüm server’larda silme islemi yapildi:

Database Server testadm02z 10.10.10.2 testadm02z-ilom 10.10.10.10
Database Server testadm01z 10.10.10.1 testadm01z-ilom 10.10.10.6
Storage Server testcel03z 10.10.10.5 testcel03z-ilom 10.10.10.9
Storage Server testcel02z 10.10.10.4 testcel02z-ilom 10.10.10.8
Storage Server testcel01z 10.10.10.3 testcel01z-ilom 10.10.10.7

1- storage cell’lerde BIOS’tan secure boot seçenegini disabled’a çekip f10 ile save edildi:

https://docs.oracle.com/cd/E72463_01/html/E72479/grifw.html#OSHSMgrqtn
(Configure UEFI Secure Boot)

2- exadata x7-2 makinasinin 3 tane storage cell’i secure erase’in asagidaki komutu ile silindi:

secureeraser –erase –all –flash_erasure_method 3pass

https://docs.oracle.com/cd/E80920_01/DBMSQ/exadata-secure-erase.htm#DBMSQ-GUID-DE6BBDF7-6BCB-412B-AD1E-E0FFEEFCC3AA
(Securely Erasing Oracle Exadata Database Machine)

3- database cell’lere de ssh ile root ile baglanilip manuel olarak rm -rf ile tüm dizinler silindi

Reklam