Özet: Sql sorgularında, “char, varchar2” tipleri için sık kullanılan fonksiyonların kullanımını görmek. (lower, upper, initcap, substr, concat etc..)

 

Oracle’da tanımlı bir çok fonksiyon vardır.

Bu yazımızda Char, varchar2 gibi karakterler için çok kullanılan fonksiyonları inceleyeceğiz.

  • Lower()

Bütün karakterleri küçük harf yapar.

select lower('TeSt') from dual;

LOWER('TeSt')
-------------
test
  • Upper()

Bütün karakteri büyük harf yapar.

select upper('TeSt') from dual;

UPPER('TEST')
-------------
TEST
  • Initcap()

İlk harfi büyük yapar.

select initcap('TeSt') from dual;

INITCAP('TEST')
---------------
Test
  • Concat(char,char)

Girilen iki karakteri birleştirir.

select concat('Test','Deneme') from dual;

CONCAT('TEST','DENEME')
-----------------------
TestDeneme
  • Substr(char,int,int)

İlk int değeri karakterin kaçıncı sırasından başlayacağı, ikinci int değeri ise bu karakterden sonra kaç karakter alacağını belirler.

select Substr('DenemeTest',3,5) from dual;

SUBSTR('DENEMETEST',3,5)
------------------------
nemeT
  • Length()

Karakterin uzunluğunu verir.

select length('DenemeTest') from dual;

LENGTH('DENEMETEST')
--------------------
 10
  • Lpad(char,int,”)

İkinci sırada belirtilen int değeri kadar boyutu olmak üzere üçüncü sırada belirtilen karakter kadar sol tarafına ekler.

select lpad('test','10','*-') from dual;

LPAD('TEST','10','*-')
----------------------
*-*-*-test
  • Rpad(char,int,”)

Bu sefer sağ tarafına ekler

select rpad('test','10','*-') from dual;

RPAD('TEST','10','*-')
----------------------
test*-*-*-
  • Replace(char,char,char)

İlk girilen karakterdeki ikinci değerle eşleşen karakterleri üçüncü girilen karakterle değiştirir.

select replace('Deneme','e','at') from dual;


REPLACE('DENEME','E','AT')
--------------------------
Datnatmat

 

 

 

Reklam