– sqlplus’tan ‘exit;’ ile çıkıldığında otomatikmen commit edilir.
————tablonun tüm içeriğini(kayıtlarını) silmek için————
-truncate table hastalar2;
—–aynı databasedeki bir tablodan diğerine veri aktarımı——–

birinci tablomuz oluşturulur.

CREATE TABLE hastalar2 (hasta_id NUMBER(4), hasta_no NUMBER(4), hasta_adi VARCHAR2(15) NOT NULL, klinik_id NUMBER(4),CONSTRAINT const_uq_hasta_no2 UNIQUE(hasta_no),CONSTRAINT const_fk_klinik_id2 FOREIGN KEY(klinik_id) REFERENCES klinik(klinik_id),CONSTRAINT const_pk_hasta_id2 PRIMARY KEY(hasta_id));

veriler girilir.
insert into hastalar2 values(1,100,’ahmet’,3);
select * from hastalar2;
‘hasta_kimlik’ adında ikinci tablomuzu oluşturduk.

CREATE TABLE hasta_kimlik (id NUMBER(6), no NUMBER(4), adi VARCHAR2(10) NOT NULL, k_id NUMBER(4),CONSTRAINT const_uq_no UNIQUE(no),CONSTRAINT const_fk_k_id FOREIGN KEY(k_id) REFERENCES klinik(klinik_id),CONSTRAINT const_pk_id PRIMARY KEY(id));

tablomuza henüz veri girilmedi.
select * from hasta_kimlik;
insert into hasta_kimlik (id,no,adi,k_id)select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id from hastalar2;
——eğer sadece bazı alanlar getirilecekse—————–
insert into hasta_kimlik (id,adi)select hasta_id,hasta_adi from hastalar1;
———sütundaki tüm verileri silmek için—————-
update hastalar1 set hasta_no=”;
———belli satırlar arasında kalan sütun verilerini silmek için—-
update hastalar1 set hasta_no=” where hasta_id between ‘1’ and ‘4’;
—–farklı databasedeki bir tablodan diğerine veri aktarımı—-
insert into orhan.hasta_kimlik@orcl (id,no,adi,k_id)select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id from ahmet.hastalar2@local where hasta_id<100;
burada ‘local’ database link adıdır.

———-200710 gibi hasta_id’ye 2007 ilavesi————–

insert into orhan.hasta_kimlik@orcl (id,no,adi,k_id) select 2007hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id from ahmet.hastalar2@local where hasta_id<100;

————aktarma tarihi + sysdate————————————–

insert into orhan.hasta_kimlik@orcl (id,no,adi,k_id,kullanici)select 2007hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,’aktarma tarihi ‘sysdate from ahmet.hastalar2@local where hasta_id<100;

—————–database link oluşturma———————————

CREATE DATABASE LINK local CONNECT TO ahmet IDENTIFIED BY o USING ‘orcl2’;
———–drop database link——————————-
drop [public] database link link_adi;
——–tüm database linkleri görmek için——————–
select * from all_db_links;