———–tüm satırdaki verileri değiştirmek için————-

update hastalar2 set hasta_id=’8′,hasta_no=’500′,hasta_adi=’mehmet’,
klinik_id=’3′ where hasta_id=’3′;

———-tüm sütundaki verilere aynı veriyi girmek için——–

update hastalar2 set klinik_id=’2′;

———————————TARİH FONKSİYONU————–

select * from hastalar1;
desc hastalar1;
alter table hastalar1 add y_tarihi date;
select * from hastalar1;
desc hastalar1;
update hastalar1 set y_tarihi=’20/10/2007′ where hasta_id=’1′;
update hastalar1 set y_tarihi=’22.10.2007′ where hasta_id=’2′;
update hastalar1 set y_tarihi=To_Date(’26/10/2007 11:52:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’) where hasta_id=’7′;
update hastalar1 set y_tarihi=To_Date(’26/10/2007 09:30:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’) where hasta_id=’6′;
select * from hastalar1;

select * from hastalar1 where y_tarihi between To_Date(’26/10/2007 09:30:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’)
and To_Date(’26/10/2007 11:52:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’);

select * from hastalar1 where y_tarihi=To_Date(’26/10/2007 09:30:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’);

insert into hastalar1 values(7,400,’emre’,2,To_Date(’25/10/2007 11:52:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’));

select * from hastalar1;

SELECT SYSDATE tarih FROM DUAL;

SELECT CURRENT_TIMESTAMP full_tarih FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘DD-MON-YYYY HH:MI:SS’) full_tarih FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘DD-MON-YYYY’) tarih FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’) tarih FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(y_tarihi,’MONTH YYYY’) AS TARIH FROM hastalar1;

SELECT TO_CHAR(y_tarihi,’DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’) AS TARIH FROM hastalar1;

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’MONTH YYYY’) AS TARIH FROM hastalar1;

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’) AS TARIH FROM hastalar1;

——-‘fm’ başında sıfır varsa atıyor————-
select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’fmDD-MON-YYYY HH24:MI:SS’) AS TARIH FROM hastalar1;

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’DD-MM-YYYY HH24:MI:SS’) AS TARIH FROM hastalar1;

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’DD-MM-YYYY HH24:MI:SS’,’nls_date_language=turkish’) AS TARIH FROM hastalar1;

—-eğer işletim sistemi dil ayarımız türkçe ise ve biz ingilizce dil formatında çıktı istiyorsak—————

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’MONTH YYYY’,’nls_date_language=english’) AS TARIH FROM hastalar1;

——–eğer işletim sistemi dil ayarımız ingilizce ise ve biz türkçe dil formatında çıktı istiyorsak————

select hasta_id,hasta_no,hasta_adi,klinik_id,TO_CHAR(y_tarihi,’MONTH YYYY’,’nls_date_language=turkish’) AS TARIH FROM hastalar1;

SELECT SYSDATE + 1 FROM DUAL

Server üzerindeki tarih bilgisine bir gün ekler.

SELECT SYSDATE – 1 FROM DUAL

Server üzerindeki tarih bilgisinden bir gün azaltır.

SELECT add_months(SYSDATE, 1) FROM DUAL

Server üzerindeki tarih bilgisi üzerine bir ay ekleyip bilgi gösterir.

SELECT sessiontimezone, current_date FROM DUAL

Server üzerindeki zaman dilimini gösterir.

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = ‘+2:0’;

Server üzerindeki zaman dilimini değiştirir.

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ‘DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’

Server üzerindeki tarih formatını değiştirir

SELECT GREATEST(sysdate, sysdate+15, sysdate-15) FROM DUAL

verilen 3 tarih arasındaki en büyük tarihi sonuç olarak gösterir.

SELECT LAST_DAY(sysdate) FROM DUAL

SELECT TO_CHAR(TRUNC(add_months(SYSDATE, 1),’MM’)-1, ‘DD/MON/YYYY’) FROM DUAL

Verilen tarihteki ayın son gün bilgisini listeler.

SELECT least(sysdate+30, sysdate+15, sysdate) FROM DUAL

Verilen tarihler arasındaki en küçük tarih bilgisini listeler.

SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE+120, sysdate) FROM DUAL

İki tarih arasındaki ay farkı bilgisini listeler.

SELECT NEXt_DAY(SYSDATE, ‘pazartesi’) FROM DUAL

Server tarihinden sonraki ilk pazartesi gününün tarihini listeler. (Gün bilgisi Oracle server dil bilgisine göre değişir ingilizce kullanıyorsanız Pazartesi yerine “MON” yazmalısınız)

SELECT TO_CHAR(TRUNC(SYSDATE, ‘MM’), ‘DD-MON-YYYY HH:MI:SS’) FROM DUAL

Verdiğiniz tarihteki ayın ilk gününü listeler.
‘MM’ yerine ‘MON’ yazarsanız da aynı sonucu alırsınız.
‘YYYY’ veya ‘YEAR’ yazarsanız yılın ilk gün bilgisini listeler.

D Haftanın Günü (3)
DAY Haftanın Gün adı , 9 karakter
DD Ayın kaçıncı günü (30)
DDD Yılın kaçıncı günü (334)
DY Kısaltılmış gün (ÇAR)
HH 1-12 tipinde saati döndürür (12)
HH12 Same as HH (12)
HH24 24 dilimde saaati döndürür (12) AM – PM e göre 24
IW Yılın kaçıncı haftası olduğunu döndürür (48)
IYYY 4 haneli yılı döndürür (2005)
IYY 3 haneli olarka yılı döndürür (005)
IY 2 Haneli olarak yılı döndürür (05)
I yılın son hanesini döndürür (5)
MI Dakikayı verir (0-59) (35)
MM Ayı döndürür (11)
MON Ay adını kısaltarak döndürür (KAS) Türkiye set edilmişse
MONTH Ay adını döndürür (ARALIK) Türkiye set edilmişse!..
RM Roma Rakamı ile ayı döndürür (XI)
RR ? (05) yılı döndürdü
RRRR ? (2005) yılı döndürdü
SS Saniye (35)
SSSSS Seconds past midnight
TS Kısa Tarih Formatı verir
TZD Daylight savings information
TZH Time zone hour
TZM Time zone minute
WW Yılın haftasını döndürür
W Ayın kaçıncı haftası olduğunu döndürür
X Local radix character
YYYY ??? YEAR Okunuşu ile yılı yazar Two Thousand Five )
SYEAR Two Thousand Five
YYY 005
YY 05
Y 5

———————-spool (sql scriptini kaydetme)—————

spool c:\sonuc.txt;

select * from hastalar1;

spool off;
——————————-in & not in ——————————

select * from hastalar1 where hasta_adi in(‘ali’,’ayse’,’emre’);
select * from hastalar1 where hasta_adi not in(‘ahmet’,’mustafa’);

select hasta_id,hasta_no “eski_hasta_no”,hasta_no*10 “yeni_hasta_no”,hasta_adi,klinik_id from hastalar1;