select lower(hasta_adi) from hastalar1; // küçük harfe çevirir.

select upper(hasta_adi) from hastalar1; // büyük harfe çevirir.

select initcap(hasta_adi) from hastalar1; // ilk harfi büyük yapar.

select concat(h.hasta_adi,k.klinik_adi) “hasta ve klinigi” from hastalar h join klinik k on(h.klinik_id=k.klinik_id);
// ifadeleri birleştirir.

select substr(hasta_adi,2,5) from hastalar;
// 2 adet argümanı vardır.ilk argüman yeni stringin nereden başlayacağını belirtir,
ikinci argüman ise kaç adet karakteri alacağını belirtir.örnekte 2.karakterden itibaren 5 adet karakter alır.

select hasta_adi,length(hasta_adi) “uzunlugu” from hastalar; // karakter uzunluğunu verir.

select instr(hasta_adi,’m’) from hastalar; // ikinci argümanda belirtilen karakterin kaçıncısı olduğunu verir.

select lpad(hasta_adi,10,’*’) from hastalar; // 2.argümanda belirtilen karakter uzunluğu kadar olmak üzere
3.argümanda belirtilen karakteri sol tarafına ekler,boşluk karakteri de ekleyebiliriz.

select rpad(hasta_adi,10,’*’) from hastalar; // sağ tarafına ekler.

select hasta_adi,replace(hasta_adi,’a’,’me’) “yeni adi” from hastalar where hasta_id=’1′; // ‘a’ gördüğü yeri ‘me’ yapar.

select hasta_adi,trim(‘a’ from hasta_adi) “yeni adi” from hastalar where hasta_id=’1′; // ‘a’ karakterini keser.