round() // bir sonrakine yuvarlar.

round (45.926,2) 45.93

trunc() // düzleme yapar.

trunc(45.926,2) 45,92

mod() // modunu alır.

mod(1600,300) 100

alter table hastalar add maas number(10,4);
update hastalar set maas=’45,926′ where hasta_id=’1′;
select maas,round(maas,2) “yuvarla” from hastalar;
select maas,trunc(maas,2) “düzle” from hastalar;
select hasta_no,mod(hasta_no,30) “modu” from hastalar;