-database de çıkan herhangi bir problemden kurtulmak için eskiye,geçmişe dönmek için database kurtarılır
yani yedeğinden çeker,geçmiş belirli zamanlara gidilebilir,mesela database’i 5 gün öncesine götür,
5 gün öncesinde olduğu gibi kalsın gibi.

SQL>conn sys / as sysdba
SQL>shutdown immediate;
SQL>startup mount;
cmd -> rman target /
RMAN>RESTORE DATABASE;
RMAN>RECOVER DATABASE; // database’i son alınan yedek haline götürür.
SQL>alter database open;

yada

RMAN>RESTORE DATABASE UNTIL TIME ‘SYSDATE-5’;
RMAN>RECOVER DATABASE UNTIL TIME ‘SYSDATE-5’; //database’i 5 gün öncesine götürür.

yada saati de girerek tam o ana gitmek için;

RMAN>RESTORE DATABASE UNTIL TIME ‘2007-07-27:15:01:05’;
RMAN>RECOVER DATABASE UNTIL TIME ‘2007-07-27:15:01:05′;

yada

SQL>shutdown immediate;
SQL>startup mount;
cmd -> rman target /

RMAN> RUN { SET UNTIL TIME=”TO_DATE(01/11/2007 11:57:00′,’DD/MM/YYYY HH24:MI:SS’)”;
RESTORE DATABASE;
RECOVER DATABASE;
ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; }

RMAN>REPORT OBSOLETE; //eskimiş,silinebilir backupları gösterir.
RMAN>DELETE OBSOLETE; // ile bu eski backupları silebiliriz.

RMAN>LIST BACKUP OF DATABASE; // backupset olarak alınmış backupları gösterir.

RMAN>REPORT NEED BACKUP; // ile ‘#bkps’ kolonunda datafile’ların kaç tane backup alındığını gösterir.

RMAN>LIST COPY OF DATABASE ARCHIVELOG FROM TIME=’SYSDATE-7′;
// 7 gün öncesinin archiveloglarını gösterir.

RMAN>DELETE BACKUPSET 4; // 4 numaralı backup’ı siler.

Reklam