-database archivelog modda iken backup alma.
(tüm arşivleriyle birlikte full backuplamak için)

SQL>conn sys / as sysdba
SQL>shutdown immediate;
SQL>startup mount;
cmd -> rman target / (eğer rman’e bağlanmazsa ‘rman TARGET SYS/o@orcl NOCATALOG’ )
RMAN>BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG ALL;
SQL>alter database open;

-sadece database’in backup’ını almak için;

RMAN>BACKUP DATABASE;

-database’in backup’ını zipleyerek(sıkıştırarak) almak için;

RMAN>BACKUP AS COMPRESSED BACKUP SET DATABASE;