-öncelikle database backup’ımızın olması lazım.

————eğer database open modda ise yani database açık iken———-

SQL>conn sys / as sysdba
SQL>ALTER DATABASE DATAFILE 8 OFFLINE;

cmd -> rman target /

RMAN>REPORT SCHEMA; // ile datafile numaralarını görebiliriz.

RMAN>RESTORE DATAFILE 8;
RMAN>RECOVER DATAFILE 8;

SQL>ALTER DATABASE DATAFILE 8 ONLINE;

——eğer database kapalı ise yani startup mount modda iken———

-datafile’lar mount modda iken zaten offline duruma düşerler.

SQL>conn sys / as sysdba
SQL>shutdown immediate;
SQL>startup mount;

cmd -> rman target /

RMAN>RESTORE DATAFILE 8;
RMAN>RECOVER DATAFILE 8;

SQL>alter database open;