(mesela;100gb lık database’in backupını, c: nin 60 gb’ını, d: nin de 40 gb’ını kullanarak almak)

-c: ve d: disklerinde backup dosyalarının tutulacağı yer için ‘backups’ adında klasör oluşturuyoruz.

sqlplus’tan ;
1-shutdown immediate;
2-startup mount;
3-alter database archivelog;

rman ‘ den
4-

RUN
{ ALLOCATE CHANNEL c DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘c:/backups/%U’;
ALLOCATE CHANNEL d DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘d:/backups/%U’;
BACKUP DATABASE;}

yada

RUN
{
ALLOCATE CHANNEL c DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘c:/backups/%U’;
ALLOCATE CHANNEL d DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘d:/backups/%U’;
BACKUP AS COPY DATABASE;
}

yada

RUN
{
ALLOCATE CHANNEL c DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘c:/backups/%U’;
ALLOCATE CHANNEL d DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘d:/backups/%U’;
BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
}

sqlplus’tan ;
5-alter database open;

/ sonra bqckup’ı geri yüklemek için;

SHUTDOWN IMMEDIATE;

STARTUP MOUNT;

RMAN TARGET/

restore database;
recover database;

SQLPLUS NOLOG /
CONNECT / AS SYSDBA

ALTER DATABASE OPEN;