-flashback moduna geçmek için önce archivelog moduna zorunlu geçmemiz gerekir.

-select name,log_mode from v$database; //ile database’in archivelog modda olup olmadığını görebiliriz.

—————–flashback modunu açmak için—————
conn / as sysdba

shutdown immediate;
startup mount;
alter database archivelog;
alter database flashback on;
alter database open;

select name,log_mode from v$database;

————–flashback modunu kapatmak için———-
shutdown immediate;
startup mount;
alter database flashback off;
alter database open;
——–database’deki değişiklikleri geri almak için——

conn / as sysdba
shutdown immediate;
startup mount exclusive;

flashback database to timestamp sysdate-1; (1 gün öncesine döner)

1 gün =1440 dakika

flashback database to timestamp sysdate-1/24; (1 saat öncesine döner)
// select to_char(sysdate-1/24,’dd-mm-yyyy hh24:mi:ss’) “sysdate” from dual; ile 1 saat öncesine
döndüğümüzü sistem saatine bakarak kontrol edebiliriz.

flashback database to timestamp sysdate-15/1440; (15 dakika öncesine döner)
// select to_char(sysdate-15/1440,’dd-mm-yyyy hh24:mi:ss’) “sysdate” from dual; ile 15 dakika
öncesine döndüğümüzü sistem saatine bakarak kontrol edebiliriz.

flashback database to timestamp sysdate-interval ’15’ minute; (15 dakika öncesine döner)

alter database open resetlogs;

—–tablodaki değişiklikleri geri almak için flashback—————-

bunun için user’in ‘flashback any table’ system privileges’ ine sahip olması gerekir:
grant flashback any table to orhan;

———————–tabloyu drop etmişsek————————–

drop table tablo1;

flashback table tablo1 to before drop;
——————tablodaki verilerde değişiklik yapmış isek———–

select * from tablo1;

delete from tablo1;

select * from tablo1;

alter table tablo1 enable row movement;

flashback table tablo1 to timestamp sysdate – interval ‘1’ minute;

——geçmişteki bilgileri (eski halini) sadece görmek için————

select * from hastalar as of timestamp (sysdate-1);
—————————————————————————–

—–eğer tablo verileri truncate ile silinmiş ise mount modundayken ancak geri getirebiliriz——–

conn orhan

truncate table hastalar;

conn sys / as sysdba

shutdown immediate;
startup mount;

flashback database to timestamp sysdate – interval ’20’ minute;

conn orhan

select * from hastalar;
———————————————————————————-