Oracle çalışırken hata oluştuğu zaman bu hata mesajları alert kütüğüne yazılır,eğer hata server yada arka plan görevlerince yakalanırsa bu hata mesajları trace kütüğüne boşaltılır,

Alert kütükleri mesaj ve hataları kronolojik olarak tutar,
İnternal(içsel),corruption(block bozulma),deadlock(kilitlenme),dml işlemleri,startup,shutdown işlemleri ve veritabanı ,instance başlatıldığı andaki parametre değerleri gibi bilgileri içerir,

Alert kütüğü BACKGROUND_DUMP_DEST parametresi ile belirtilen konumda bulunur.

Trace kütükleri eğer arka plan görevi tarafından yazılmışsa BACKGROUND_DUMP_DEST,
Server görevi tarafından yazılmışsa USER_DUMP_DEST ile belirtilen konumlarda bulunur.
Trace günlükleme, SQL_TRACE parametresinin TRUE ya da FALSE değerlerini alır.

SQL> alter session set sql_trace true;
SQL> alter session set sql_trace false;

Not: eğer trace dosyalarınızın çoğalmasından ötürü diskinizde yer kalmadıysa sql_trace parametresini false değeri ile değiştirmeniz gerekir.