Oracle’da autonumber alanı oluşturmak için öncelikle ‘deneme’ adında bir tablo oluşturalım,

create table hr.deneme (id number, adi varchar2(20));

sonra da bir sequence create edelim,

create sequence hr.autonumber
start with 1
increment by 1
nomaxvalue;

ve böylelikle aşağıdaki gibi tabloya her kayıt eklediğimizde ‘ id ‘ alanı otamatik sırayla artacaktır,

insert into hr.deneme values (hr.autonumber.nextval,’ahmet’);