———–METIN BELGESİNİ AKTARMAK İÇİN—————-

1-d: diskinde ‘deneme.ctl’ kontrol dosyası oluşturulup içine aşağıdaki bilgiler girilir,

LOAD DATA
INFILE ‘d:\tablo.txt’
INTO TABLE sql_loader
FIELDS TERMINATED BY ‘,’
OPTIONALLY ENCLOSED BY ‘”‘
(no,ad,soyad)

yada belirli koordinatlardaki kolonları sql*loader ile yüklemek için;

LOAD DATA
INFILE ‘/tmp/orhan/20_02_2009.txt’
INTO TABLE sql_loader
(no POSITION(13:13),
ad POSITION(24:24),
soyad POSITION(25:35))

2-tabloya aktarmak istediğimiz dosya d: diskinde yer alıyor(tablo.txt),

3-istediğimiz kullanıcıya(örn. hr) ‘sql_loader’ adında tablo oluşturuyoruz,

CREATE TABLE sql_loader (no number,ad varchar2(10),soyad varchar2(10));

4-cmd’ye aşağıdaki komut satırını giriyoruz.

sqlldr userid=hr/o control=d:\deneme.ctl log=d:\deneme.log

tablomuzu okuttuğumuzda tüm kayıtların geldiğini görürüz.

select * from sql_loader;
select count(*) from sql_loader;

———-EXCEL BELGESİNİ AKTARMAK İÇİN——————-

ecxel belgesini .csv formatında kaydedip kontrol dosyasını aşağıdaki gibi yapmak lazım,
csv dosyası olduğundan burada koşulumuz ; ile ayrılmasıdır,

LOAD DATA
INFILE ‘d:\tablo.csv’
INTO TABLE sql_loader
FIELDS TERMINATED BY ‘;’
trailing nullcols
(no,ad,soyad,sayi)

d: diskinde tablo.csv dosyamız var,

hr kullanıcısına;

CREATE TABLE sql_loader (no number,ad varchar2(50),soyad varchar2(50),sayi number);

sqlldr userid=hr/o control=d:\deneme.ctl log=d:\deneme.log

tablomuzu okuttuğumuzda tüm kayıtların geldiğini görürüz.

select * from sql_loader;
select count(*) from sql_loader;