materialized view oluşturulduktan sonra tabloya insert
ettiğimizde insert süresi normalinkinden daha uzundur
fakat select sorgularımızı çok daha kısa sürede gerçekleştirir.

——MATERIALIZED VIEW LOG oluşturulur———

CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON hr.klinik
WITH ROWID, SEQUENCE (klinik_id)
INCLUDING NEW VALUES;

CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON hr.hastalar
WITH ROWID, SEQUENCE (hasta_no,klinik_id)
INCLUDING NEW VALUES;

——materialized view oluşturulur————-

CREATE MATERIALIZED VIEW hr.MV_DENEME
BUILD IMMEDIATE
REFRESH FAST ON COMMIT
AS SELECT k.klinik_id,COUNT(h.hasta_no) as hasta_sayisi
FROM hr.klinik k,hr.hastalar h
WHERE k.klinik_id=h.klinik_id
GROUP BY k.klinik_id;

select * from hr.mv_deneme;

——–silmek için————————-

drop MATERIALIZED VIEW LOG ON hr.hastalar;

drop MATERIALIZED VIEW hr.MV_DENEME;

Subquery,Primary Key,Rowid,Refresh,Prebuilt
Materialized Views…

Reklam