‘init.ora’ parametre dosyasında db_block_size=8192
yani boyutu 8kb’dır,default olarak maximum 32gb’a kadar datafile oluşturmamıza izin veriliyor,
tabi biz bu 8k değerini artırabiliriz.

db_block_size * 4194303 = 2k*4194303, 8Gb-2k.

db_block_size Maximum data file size
————— ——————–

2kb 8Gb
4kb 16Gb
8kb 32Gb
16kb 64Gb
32kb 128Gb

örneğin;34gb’lık datafile içeren tablespace oluşturmak için ‘blocksize’ değerinin 16k olması gerekir;

CREATE TABLESPACE TEST DATAFILE ‘D:\oracle\product\10.2.0\oradata\ORCL\TEST.dbf’ SIZE 34000M
AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
LOGGING ONLINE
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
BLOCKSIZE 16K
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

Reklam