—öncelikle

smc (Solaris Management Console) aracı ile de user oluşturabilir,
diğer sistem ayarlarını yapabiliriz..

df -k /tmp (tmp>400mb olması lazım)

—-adım adım kurulum

1-

/etc/system dosyası sonuna aşağıdaki satırlar eklenir;

set semsys:seminfo_semmni=100
set semsys:seminfo_semmsl=256
set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295
set shmsys:shminfo_shmmni=100

2-

root user’i altında aşağıdaki komut çalıştırılır;

projadd oracle

3-

/etc/user_attr dosya sonuna aşağıdaki satır eklenir;

oracle::::project=oracle

4-

#su – oracle
$ id -p
$ prctl -n project.max-shm-memory -i project oracle

The display look like this:
project: 100: oracle
NAME PRIVILEGE VALUE FLAG ACTION RECIPIENT
project.max-shm-memory
privileged 256MB – deny –
system 16.0EB max deny –

olan project max memory parametresini 4gb ‘a çıkarıyoruz;

root user’i ile bir başka terminalde;

#prctl -n project.max-shm-memory -v 4gb -r -i project oracle

komutunu çalıştırıyoruz.Fakat bu komut reset’ten
sonra kaybolacağından aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

#projmod -s -K “project.max-shm-memory=(priv,4gb,deny)” oracle

sonra oracle user’inda aşağıdaki komut ile değerin 4gb olduğunu
görebiliriz:

$ prctl -n project.max-shm-memory -i project oracle

5-

/etc/project dosyasına aşağıdaki satırı ekliyoruz:

oracle:100::::project.max-shm-memory=(priv,4294967296,deny)

6-

“SUNWi1cs” ve “SUNWi15cs” paketlerinin kurulu olması gerekiyor:

# pkgadd -d /cdrom/sol_10_1009_x86/Solaris_10/Product SUNWi1cs SUNWi15cs

7-

Aşağıda komutlarla user ve gruplar oluşturulur,
dizin create edilip sahibinin oracle olması sağlanır ve passw. set edilir:

groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd oper

useradd -g oinstall -G dba -d /export/home/oracle oracle
mkdir /export/home/oracle
chown oracle:oinstall /export/home/oracle
passwd -r files oracle

8-

Oracle kurulumu için aşağıdaki path dizini oluşturulur ve okuma hakkı verilir:

mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01

9-

oracle user’inin .profile dosyasına aşağıdaki satırlar eklenir;

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

# Select the appropriate ORACLE_BASE
#ORACLE_BASE=/export/home/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

10- kurulum öncesi DISPLAY set edilir;

# su – oracle
$ xhost +
$ export DISPLAY=ordba;0.0
$ xhost +

11-

$ cd /Documents/database
$ ./runInstaller

—–start sqlplus————–

#
bash-3.00# cd /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/bin
bash-3.00# su oracle
$ pwd
/u02/app/oracle/product/10.2.0/db_1/bin
$ ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
$ export ORACLE_HOME
$ ./sqlplus
sys@orcl as sysdba
SQL>

Reklam