Özet: DBA’lere Exadata üzerinde bulunan tüm bileşenlerin genel performans durum raporunu veren “exachk tool“unun kullanımını göstermek.

Exachk, “Exadata Database Machine” engineered sistem üzerinde Oracle veritabanları, storage sunucular, infiniband switch ler, Grid, ASM ve işletim sistemi kontrolleri yaparak bulgularını tespit eder, tavsiyelerde bulunur. Default değerleri sunmasının yanında
Best Practices’ler ve SR linkleri verir.

Exachk, aşağıdaki engineered sistemleri destekler, bunlar üzerinde çalıştırılabilir:

  • Big Data Appliance
  • Exadata (V2 and above, HP hardware based V1 systems are not covered)
  • Exalogic
  • Exalytics
  • SuperCluster
  • MiniCluster
  • Zero Data Loss Recovery Appliance

Güncel versiyonunu en altta verdiğim referans dokümanından indirebilirsiniz. Şuanki son güncel versiyonu: 12.2.0.1.3_20170331

Exachk tool unu “/home/oracle/exacheck” dizinine alıp unzip ile açıyorum:

[oracle@testsrv01 /myuser]$ cp exachk_12.2.0.1.3_20170331.zip /home/oracle/exacheck
[oracle@testsrv01 /myuser]$ cd /home/oracle/exacheck
[oracle@testsrv01 ~/exacheck]$ 
[oracle@testsrv01 ~/exacheck]$ 
[oracle@testsrv01 ~/exacheck]$ ls -la
total 18124
drwxr-xr-x 3 oracle oinstall 4096 Apr 7 15:01 .
drwx------ 12 oracle oinstall 4096 Dec 30 12:18 ..
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 18518139 Apr 7 15:01 exachk_12.2.0.1.3_20170331.zip
[oracle@testsrv01 ~/exacheck]$ unzip exachk_12.2.0.1.3_20170331.zip


[oracle@testsrv01 ~/exacheck]$ ls -la
total 84940
drwxr-xr-x 6 oracle oinstall 4096 Apr 7 15:02 .
drwx------ 12 oracle oinstall 4096 Dec 30 12:18 ..
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 2897070 Mar 31 07:13 exachk
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 18518139 Apr 7 15:01 exachk_12.2.0.1.3_20170331.zip

Versiyon kontrolü yapabilirsiniz:

[root@testsrv01 exacheck]# ./exachk -v
EXACHK VERSION: 12.2.0.1.3_20170331

Exadata üzerindeki tüm Oracle veritabanları için Exachk çalıştırmak istediğimden 6’yı seçiyorum ve raporun oluşmasını bekliyorum. Siz dilerseniz numaralanmış veritabanlarından birini seçerek sadece o veritabanı özelinde rapor üretebilirsiniz:

[root@testsrv01 exacheck]# ./exachk -a

Checking for prompts on testsrv01 for oracle user...

Checking ssh user equivalency settings on all nodes in cluster

Node testsrv02 is configured for ssh user equivalency for root user
 
Checking for prompts for oracle user on all nodes...

Searching for running databases . . . . .

. . . . . . . . . . . . 
List of running databases registered in OCR
1. ABCTST
2. DEFPRD
3. ABPRD
4. DEFT
5. klmdb
6. All of above
7. None of above

Select databases from list for checking best practices. For multiple databases, select 6 for All or comma separated number like 1,2 etc [1-7][6].6

Searching out ORACLE_HOME for selected databases.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 
Checking Status of Oracle Software Stack - Clusterware, ASM, RDBMS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oracle Stack Status 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Host Name CRS Installed RDBMS Installed CRS UP ASM UP RDBMS UP DB Instance Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
testsrv01 Yes Yes Yes Yes Yes ABPRD1 ABCTST1 DEFPRD1 DEFT1 klmdb1 
testsrv02 Yes Yes Yes Yes Yes ABPRD2 ABCTST2 DEFPRD2 DEFT2 klmdb2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 testcel01 is configured for ssh user equivalency for root user

. 
 testcel02 is configured for ssh user equivalency for root user

. 
 testcel03 is configured for ssh user equivalency for root user

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 testibb0.domain.local is configured for ssh user equivalency for root user

testiba0.domain.local is configured for ssh user equivalency for root user

testibb0.domain..local is configured for ssh user equivalency for root user

*** Checking Best Practice Recommendations (PASS/WARNING/FAIL) ***

...

Çıktı sonunda aşağıdaki gibi Exachk raporunu üretir:

Detailed report (html) - /home/oracle/exacheck/exachk_testsrv01_klmdb_040717_150348/exachk_testsrv01_klmdb_040717_150348.html
UPLOAD(if required) - /home/oracle/exacheck/exachk_testsrv01_klmdb_040717_150348.zip

Referans:

Oracle Exadata Database Machine exachk or HealthCheck (Doc ID 1070954.1)

Reklam