Özet: DBA’lere Oracle veritabanlarının genel performans durumu raporunu veren “orachk tool”unun kullanımını göstemek.

ORAchk, Oracle veritabanları, Cluster ve işletim sistemi konfigürasyonları, Grid ve Veritabanı yama gereksinimleri üzerine kontrolleri yaparak bulgularını tespit eder, tavsiyelerde bulunur.

Default değerleri sunmasının yanında Best Practices’ler ve SR linkleri verir. Bunların yanında veritabanını üst versiyona upgrade etmeden önce ve sql performansları noktasında da feedback leri için ORAchk i çalıştırabiliriz.

Detay bilgiler için metalinkteki 1268927.2 referans dokümanını ve “ORAchk_Collection_Manger_User_Guide_v121026.pdf” inceleyebilirsiniz.
Güncel versiyonunu en altta verdiğim referans dokümanından indirebilirsiniz. Şuanki güncel versiyonu: ORAchk 12.2.0.1.3
ORAchk tool unu (orachk_12.2.0.1.3.zip) /home/oracle altındaki orachk klasörüne unzip ediyorum:

[root@testsrv orachk]# ls -la
total 85188
drwxr-xr-x 6 oracle oinstall 4096 Apr 10 11:08 .
drwx------. 9 oracle oinstall 4096 Apr 10 11:08 ..
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 8218911 Mar 16 06:22 Apex5_CollectionManager_App.sql
drwxr--r-- 4 oracle oinstall 4096 Mar 31 23:19 .cgrep
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 4816355 Sep 15 2016 CollectionManager_App.sql
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 44188736 Mar 31 23:19 collections.dat
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 Apr 10 11:08 doc
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 Mar 31 05:21 exadiscover
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 5198 Mar 10 18:30 generate_guests_list.sh
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 2897070 Mar 31 07:13 orachk
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 18561302 Apr 10 11:06 orachk_12.2.0.1.3.zip
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 2272416 Apr 1 00:59 ORAchk_Health_Check_Catalog.html
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 2225 Apr 1 00:59 readme.txt
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 6172383 Mar 31 23:19 rules.dat
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 40052 Jul 22 2015 sample_user_defined_checks.xml
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 Mar 31 05:21 templates
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 2888 Oct 9 2015 user_defined_checks.xsd
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 233 Apr 1 00:59 UserGuide.txt

Versiyon kontrolü yapabilirsiniz:

[root@testsrv orachk]# ./orachk -v
ORACHK VERSION: 12.2.0.1.3_20170331

Sunucu üzerinde bulunan ABCPRD veritabanı için 1 ‘ seçiyorum ve raporun üretilmesini bekliyorum:

[root@testsrv orachk]# ./orachk -a

Checking for prompts for oracle user on all nodes...


List of running databases
1. ABCPRD
2. None of above

Select databases from list for checking best practices. For multiple databases, select 1 for All or comma separated number like 1,2 etc [1-2][1].1
. .


Checking Status of Oracle Software Stack - Clusterware, ASM, RDBMS

. . . . . . . . 
Checking for prompts for root user on all nodes...

. . . . . . . . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oracle Stack Status 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Host Name CRS Installed ASM HOME RDBMS Installed CRS UP ASM UP RDBMS UP DB Instance Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
testsrv No No Yes No No Yes ABCPRD 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copying plug-ins

. . . . . . . . .

Çıktı sonunda aşağıdaki gibi ORAchk raporunu üretir:

Detailed report (html) - /home/oracle/orachk/orachk_testsrv_ABCPRD_041017_111358/orachk_testsrv_ABCPRD_041017_111358.html
UPLOAD(if required) - /home/oracle/orachk/orachk_testsrv_ABCPRD_041017_111358.zip

Veritabanı upgrade öncesi aşağıdaki komut ile rapor üretilir:

./orachk -u -o pre

Veritabanı upgrade sonrası aşağıdaki komut ile rapor üretilir:

./orachk -u -o post

 

 

Referans:

ORAchk – Health Checks for the Oracle Stack (Doc ID 1268927.2)

 

Reklam